A csecsemők életének első néhány hete, de különösen a keresztelés előtti időszak, a néphit szerint meghatározó a kis jövevény további sorsa szempontjából, ezért különböző praktikákkal igyekeznek biztosítani számára a jó szerencsét, illetve megóvni a rá leselkedő veszélyektől, így különösen a rontástól, szemmel veréstől vagy az elcseréléstől.

Mivel a termés mennyisége és minősége - a talajművelés, a talajjavítás mellett - mindenkor nagymértékben függött az időjárás szeszélyeitől és a kártevők elszaporodásától, a mag elvetésével, valamint a palántázással kapcsolatban az idők folyamán számos hiedelem, előírás alakult ki.

A halottak hamvait elsőként a késő bronzkori Európában helyezték el urnákban. Az első urnatemetők az i.e. 12. századtól jelentek meg Itália északi részén és Kelet-Közép-Európában, a népvándorlással azonban fokozatosan a kontinens többi részén, később másutt is elterjedt az urna temetkezési használata. Ezt a halott maradványainak, főleg az elhamvasztott holttest hamvainak befogadására szolgáló, rendszerint díszes, zárt edényt, különösen a régi görögök, rómaiak használták előszeretettel.

Egy régi jövendölési forma, mely az emberi (vagy állati) vizelet sajátosságainak, jellemzőinek megfigyelése révén próbál következtetni a jövőre. Bár az eredetüket tekintve van némi kapcsolat közöttük, nem tévesztendő össze a napjainkban alkalmazott vizeletvizsgálattal, ugyanis az uromantia során a vizelet színét és szagát elsősorban nem orvoslás, hanem előrejelzés céljából vizsgálták. Elnevezését a görög ouro (vizelet) és manteia (jóslás) szavak után kapta.

A szabálytalan időközönként feltűnő, fényes, szabad szemmel jól látható üstökösök már régóta felkeltették az emberek figyelmét. Az ősi időkben - az utcai világítás és a városi légszennyezés hiányában - bárki megfigyelhette megjelenésüket. Hirtelen feltűnésüket, az égitestek harmonikus mozgásához képest szabálytalan viselkedésüket, rossz ómenként értelmezték.