A Szardíniában őshonos petrezselyem már a régi görögök és a rómaiak is használták ételek ízesítésére, és díszítésére. Számos finom fűszerkeverék egyik fontos összetevője. Ennek ellenére meglehetősen sok baljóslatú elképzelés született e növényről.

Ezt a nektárral, virágok nedvével táplálkozó, átalakulással fejlődő, karcsú repülő rovart két pár jellegzetes, hártyaszerű, pikkelyes hímporral fedett, a testéhez képest rendszerint igen nagy szárny jellemzi, melyek többnyire színesek, és gyakran rajzolatok díszítik.

Ennek a főleg gabonavetésekben, utak szélén található, a mákkal rokon, piros virágú mérgező gyomnövénynek a megítélése meglehetően negatív, piros-fekete színével a kiontott vért és a halált szimbolizálja.

Az ügyesen szövő pókot gyakorta társítják az alkotó tevékenységgel, az iparos mesterségbeli tudásával és a munkaszeretetével, épp ezért tilos a megölése. A németeknél egyenesen bűnnek számít elpusztítani egy pókot, mert a csecsemő Jézus fölött egy pók szőtt hálót, hogy elrejtse a kegyetlenkedő Heródes elől. Pókháló segített Dávid és Mohamed megmentésénél is. A pók a kínai hagyományban egy citerázó buddhista képében tűnik fel.

A pokol a fényes mennyei birodalom sötét torzképe, ide kerülnek a gonosz lelkek és szellemek, az istentagadó, megtévedt, gőgös angyalok, akik haláluk után az örök szenvedésre kárhozottak.