A különböző népi hiedelmek és vallások az ördögöt a lehető leggonoszabb szellemnek tartják. A magyarok az ördögöt Isten ellenfeleként képzelik el, akinek lakhelye a pokol, a birodalma a föld alatti világ, ahová az elkárhozott lelkek jutnak. Gyakran a fején szarvakkal, lópatákkal és hosszú farokkal jelenítik meg.

Az ördögűzés, amelynek során az egyes embereket megszállva tartó gonosz lelkeket, démonokat mágikus eszközökkel vagy földöntúli erőket mozgósító varázsigékkel kiűzik. Arra a feltételezésre épül, hogy mindent, ami az embernek rossz, szenvedést okoz, tehát a betegségeket is gonosz szellemeknek az emberbe költözése váltja ki.

Az óriások többnyire hatalmas méretű szörnyalakok, némelykor olyan magasak, akár a vörösfenyők, vagy egészen az égig érnek, mint Pan-ku, a kínaiak ősatyja, aki tizennyolcezer éven át, naponta 3 métert nőtt, egészen addig, amíg a földtől az égig nem ért.

Számos afrikai és ázsiai országban az oroszlán a hatalmat, a nagyságot, az erőt, a végtelen szabadságot jeleníti meg, egyben szimbolizálja a Napot és ezzel kapcsolatban a tűzet. A különböző tulajdonsággal felruházott oroszlánt, mondják eszesnek, nemesnek, nagylelkűnek, büszkének, igazságosnak, de legfőbbképpen bátornak és ébernek. A nőstény oroszlánról pedig egyenesen úgy vélekednek, mint a szenvedélyes szerelem és az odaadó anyaság jelképéről.

Az orrvérzés, vagyis (az orvosi meghatározás szerint) az orrból, melléküregekből és orrgaratból származó vérzés - elsősorban a férfiak és a serdülőkorú fiúk körében - meglehetősen gyakori jelenség. A legtöbb esetben szerencsére nem okoz jelentős vérveszteséget, és magától megszűnik. Mivel kialakulásának igen sok oka, előzménye lehet, sőt olykor bekövetkeztére semmi sem utal, az orrvérzés jelentése, értelmezése, valamint kezelése, illetőleg megelőzése igencsak megmozgatta eleink fantáziáját.