Kultúrákon átívelő képzet, hogy a Holddal harmóniában, négyhetenként kiserkenő asszonyi vér a teremtés varázsát hordozza magában, mely olykor bennmarad, hogy gyermeket alkosson. Kezdettől fogva tisztelettel tekintettek erre a vérre, mely misztikus mágikus erőkkel bírt, hiszen a vérzés némelyeknél görcsös, másoknál enyhe fájdalommal járt, vagy egyáltalán nem okozott semmilyen  fájdalmat sem, és a jelenség teljesen idegen volt a férfiak számára. A menstruációhoz kapcsolódó ősi rítusok lehettek talán az emberi kultúra első kifejeződései.

Az algonkin indiánok szerint valamikor csak téli hideg volt földünkön, a menyét azonban egyszer társai segítségével léket vágott az égen, melyen át kezdett beszivárogni a meleg, ezt követően a kieresztette az égi madarakat, és ezzel beköszöntött hozzájuk a nyár.

A mérleg a mérés, mérlegelés, bíráskodás, megítélés, kiegyensúlyozás, a kiegyensúlyozottság, az igazságosság, az okos belátás jelképe. Az égi és a földi, az isteni és a túlvilági igazságszolgáltatás szimbóluma.

A metopomantia (más elnevezéssel metoposzkópia) a jövendölés és karakterelemzés egyik formája, mely az ember homlokán található vonalak, ráncok értékelésén alapszik. A homlokráncok vizsgálata egyike azon sajátságoknak, melyeket jövendölései céllal használtak a régi időkben, az ősi Kínában az arcolvasás, illetőleg a fiziognómia egyik elemét képezte.

Mindenszentek, a keresztény naptár szerint az összes szent napja előtt van. A kelták ősi naptárában ez volt az óév utolsó napja. Úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a boszorkányok, a manók, a lidércek és egyéb gonosz szellemek előmerészkednek, és eszeveszetten dorbézolnak. Más népek hite, erre a napra, az alkonyattól éjfélig tartó időszakra tette, a jó tündérek megjelenését.