A haj jelképezi a szépséget, a nőiességet, a termékenységet és a fizikai erőt. Az asszírok szemében a hajatlanság, vagyis a kopaszság az eunuchok ismertetőjegye, gyengeségük és nemzőképtelenségük jele.

A hajózás, különösen a messzi útra indulók számára, mindig is veszélyeket hordozott magában, ezért a hajósok körében még ma is számos hiedelem, babona él. Nem volt mindegy, hogy mikor indult a hajó, kikkel találkozott az ember mielőtt tengerre szállt, kit, illetőleg kiket vitt a hajó magával, és hogy milyen események történtek útközben. Az évezredek során számos tilalom, tanács és bizonyos előjeleket értelmező hiedelem fogalmazódott meg.

Az őskor embere a halat sziklarajzain fallosz formával örökítette meg, később a halászmágiában ilyen formájú halszobrokat használtak csalinak, varázseszköznek. A halakról nemcsak a termékenységet, a nemzőerőt, a termőképességet, a bölcsességet feltételezik, hanem ennek az ellenkezőjét, a szexuális frigiditást, a közönyösséget, az ostobaságot is.

Ma már tudjuk, hogy a halál, mint biológiai jelenség az életfolyamatok - minden általunk ismert élő szervezetben bekövetkező - teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. Bár az emberi halál pontos meghatározása - a különböző kultúrák, vallások és jogrendszerek eltérő megközelítése miatt - máig ellentmondásos maradt, a korszerű orvostudomány értelmezését, mely szerint a halál beálltának legjellemzőbb ismérvei az agyközpont működésének hiánya és az önálló légzés képességének visszafordíthatatlan megszűnése, ma már kevesen vitatják.

A népi hiedelemvilág számos megfigyelést, előjelet és varázslatos eljárást ismer arról, hogyan lehet kifürkészni és elodázni a halált. Ezek többnyire arra adnak választ, hogy milyen jelek figyelmeztetnek a közeledtére, mely tiltó és elhárító hiedelmek segítenek az elkerülésében. A hitvilágban számtalan jele van a halálnak, ez lehet akár egy véletlen mozzanat is, például sokan úgy tartják, ha az asszony fésülködése közben kihagy egy hajtincset, hamarosan meghal valakije. Munkavégzéssel, egyes testrészekkel, halottal, természeti jelenségekkel, háziállatokkal, madarakkal, tárgyakkal stb. kapcsolatos jelek egyaránt utalhatnak halálesetre.