A bábu és a baba valószínűleg a gyermekek legrégebbi játékszere. Az embert és állatot mintázó bábukat, babákat készítették rongyból, vesszőből, fából, gyökérből, csontból, agyagból. A babák feje fából, agyagból, alabástromból és viaszból készült. A bábuk bizonyára megelőzték a babákat. Megszégyenítésként akasztottak fel szalmabábut a Rajna-menti leányanyák háza elé, Dél-Tirolban a vénasszonyok ajtajára került bábu, a bajoroknál pedig mind a mai napig a hoppon maradt vőlegényeket jelölik meg szalmabábuval.

A bagoly a bölcsesség, az okkult tudományok megtestesítője. A magányos, éjszakai életének köszönhetően lett a sötét gondolatok reprezentánsa. A titokzatos, halkan suhanó madarakat gyakran hozzák kapcsolatba a szellemekkel és a transzcendens világgal. Minthogy a sötétben kiválóan látnak, úgy vélték, jövendölni is tudnak, sőt mivel közel 270 fokkal el tudják forgatni a fejüket, azt hiszik róluk, hogy mindent észlelnek.

A bajusz bizonyos személyiségvonásokra utal, ugyanis a felsőajak formája és annak környezete jelentős kapcsolatban áll a karakterrel. A közfelfogás szerint a bajusz, a szakállal együtt, általában a férfiasság jelképe. Hosszúsága, alakja kifejezhet büszkeséget, önbizalmat, hiúságot és sok egyéb tulajdonságot. Például az olyan rendetlen bajusz, amelyből a szőrszálak összevissza kiállnak, csekély önbizalmat szimbolizál, a rendezett bajusz esetében ennek a fordítottja igaz.

A legtöbb kultúrában régről kialakult képzet, hogy a nők a baloldalhoz, a férfiak a jobb oldalhoz tartoznak, eszerint a bal kéz a nőt, a jobb kéz pedig a férfit szimbolizálja. Indiában, az Upanisádokban a jobb szem Indra istené, a bal a feleségéé. A zuluknál az első feleség lakóházát, "a bal kéz házának" nevezik. Az oroszoknál is negatív színezetű a baloldal, ezért ajánlják a hamisság ellenszereként a "köpj át a bal válladon" cselekvést.

A bálnák a cetek rendjébe tartozó emlősök, sok bálna hatalmasabb, mint a legnagyobb dinoszaurusz volt. A kék bálna 30 méternél is hosszabb és a 136 tonnát is eléri. Óceánokban, folyókban és azok torkolatában, valamint az Antarktisz körüli vizekben élnek.