Aprószenteknek azokat a betlehemi fiúcsecsemőket hívják, akiket Heródes király az újszülött Jézus keresésekor öletett meg. A keresztény egyház ezeket az aprószenteket vértanúként tiszteli. A nyugati egyház hívei december 28-án, a keletiek pedig 29-én emlékeznek rájuk. Az aprószentek ünneplése kezdetben a vízkereszttel esett egybe, amikor böjtöltek és gyászoltak. Később ezen a napon, gúnyt űzve a vallásból, a bolondokat ünnepelték, amit a bázeli zsinat 1431-ben betiltott.

Az arc a lélek tükre, de az arc nem csupán a lélekről árulkodik, hanem magáról az egész emberről is. Annyira egyedi, hogy még az egypetéjű ikreknél is lehet némi eltérés. Az arcról nemcsak az ember személyisége, faja, kora, neme olvasható le, visszatükröződik rajta az egészségi állapota, hangulata, sőt életkörülményei is. Jelezhet haragot, undort, aggódást, szomorúságot, örömet, félelmet, meglepetést, dacot.

A nők mániákusan félnek a ráncoktól, mindenféle praktikával próbálják eltüntetni azokat, pedig a ráncok csak a mozgékony, flexibilis arcokon jelennek meg, belőlük pozitív tulajdonságokra, mint például az illető alkalmazkodóképességére, rugalmasságára és sokoldalúságára lehet következtetni. A merev, feszes arcbőr a barátság és megértés teljes hiányát mutatja, az ilyen ember ábrázata kifejezéstelen, érzéketlen. Az önközpontúság megóvja az embert a ráncoktól. A könnyűvérű, léha természetűek csak öregkorukra ráncosodnak meg.

Az angolok szemében az ásítás az ördög műve, arra szolgál, hogy a gonosz szellemek bemehessenek a szájon át a testbe. Azért kell eltakarni a szájat, hogy megállítsuk őket. Egy másik változat szerint, pont az ellenkezőjét jelenti, ásításkor azért kell a száj elé tenni a kezet, mert az ásítással eltávozhat az ember lelke a testéből.

Az angolszász eredetű babonák szerint egy asszonynak sosem szabad suttognia, mert ezzel felbátorítja a rossz szellemeket, hogy meglátogassák őt. Ha az asszonynak viszket a nyaka, hamarosan keresztelőre fog menni, ha a feje viszket, nemsokára megverik. Aki, reggel hazulról elindulva egy öregasszonnyal találkozik, nem lesz szerencsés. Az oroszok szerint, ha egy üres vödröt vivő asszonnyal találkozik szembe az ember, balszerencse éri.